Vyhláška, kterou se mění vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 11. 10. 2022 v částce 140 publikována vyhláška č. 305/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 12. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-305

Zveřejnění aktuality: 11. 10. 2022