Vyhláška, kterou se mění vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. 10. 2023 v částce 148 publikována vyhláška č. 318/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-318

Zveřejnění aktuality: 31. 10. 2023