Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 11. 2022 v částce 162 publikována vyhláška č. 356/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-356

Zveřejnění aktuality: 28. 11. 2022