Vyhláška, kterou se mění vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 10. 12. 2021 v částce 203 publikována vyhláška č. 453/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-453

Zveřejnění aktuality: 10. 12. 2021