Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 30. 12. 2022 v částce 209 publikována vyhláška č. 468/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období. Je účinná od 31. 12. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-468

Zveřejnění aktuality: 30. 12. 2022