Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 9. 12. 2022 v částce 177 publikována vyhláška č. 389/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-389

Zveřejnění aktuality: 09. 12. 2022