Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 26. 7. 2022 v částce 100 publikována vyhláška č. 220/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 8. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-220

Zveřejnění aktuality: 26. 07. 2022