Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. 2. 2023 v částce 21 publikována vyhláška č. 37/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 15. 2. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-37

Zveřejnění aktuality: 14. 02. 2023