Vyhláška, kterou se mění vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 6. 10. 2023 v částce 142 publikována vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb. Je účinné od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-304

Zveřejnění aktuality: 06. 10. 2023