Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 2. 12. 2022 v částce 168 publikována vyhláška č. 367/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-367

Zveřejnění aktuality: 02. 12. 2022