Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 2. 12. 2022 v částce 168 publikována vyhláška č. 368/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-368

Zveřejnění aktuality: 02. 12. 2022