Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. 9. 2022 v částce 124 publikována vyhláška č. 271/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č.  207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Je účinné od 17. 9. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-271

Zveřejnění aktuality: 16. 09. 2022