Vyhláška, kterou se mění vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného… ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 19. 8. 2022 v částce 110 publikována vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 20. 8. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-237

Zveřejnění aktuality: 19. 08. 2022