Vyhláška, kterou se mění vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 11. 3. 2022 v částce 27 publikována vyhláška č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Je účinná od 12. 3. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-47

Zveřejnění aktuality: 11. 03. 2022