Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. 3. 2023 v částce 47 publikována vyhláška č. 85/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Je účinné od 1. 4. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-85

Zveřejnění aktuality: 31. 03. 2023