Vyhláška, kterou se mění vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 6. 2023 v částce 93 publikována vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-191

Zveřejnění aktuality: 23. 06. 2023