Vyhláška, kterou se mění vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 13. 5. 2022 v částce 59 publikována vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních  náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. Je účinné od 14. 5. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-116

Zveřejnění aktuality: 13. 05. 2022