Vyhláška, kterou se mění vyhláška, o znalečném ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 2. 11. 2022 v částce 168 publikována vyhláška č. 370/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-370

Zveřejnění aktuality: 02. 12. 2022