Vyhláška, kterou se mění vyhlášku o sídlech obvodních báňských úřadů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 19. 9. 2023 v částce 130 publikována vyhláška č. 279/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů. Je účinné od 20. 9. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-279

Zveřejnění aktuality: 19. 09. 2023