Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 25. 5. 2022 v částce 62 publikována vyhláška č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-123

Zveřejnění aktuality: 25. 05. 2022