Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 18. 6. 2024 v částce 160 publikována vyhláška č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Je účinná od 1. 7. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/160?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 18. 06. 2024