Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 10. 12. 2021 v částce 207 publikována vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Je účinná od 11. 12. 2021.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-460

Zveřejnění aktuality: 10. 12. 2021