Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 3. 2022 v částce 37 publikována vyhláška č. 68/2022 Sb., o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny. Je účinná od 1. 4. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-68

Zveřejnění aktuality: 24. 03. 2022