Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 7. 10. 2022 v částce 138 publikována vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-296

Zveřejnění aktuality: 07. 10. 2022