Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 19. 7. 2022 v částce 96 publikována vyhláška č. 213/2022 Sb., o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu. Je účinné od 1. 8. 2022.

Poznámka:
Vyhláška stanoví podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, včetně požadavků na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostoru, podmínky pro ustájení těchto zvířat a další.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-213

Zveřejnění aktuality: 19. 07. 2022