Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí ve Sbírce zákonů

Vyhláška č. 240/2021 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí, ze dne 17. června 2021 byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 100.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39161

Zveřejnění aktuality: 23. 06. 2021