Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 19. 9. 2023 v částce 131 publikována vyhláška č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činnosti energetických specialistů. Je účinné od 1. 11. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-280

Zveřejnění aktuality: 19. 09. 2023