Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 1. 2022 v částce 10 publikována vyhláška č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností. Její účinnost je dělená od 1. února 2022, s výjimkou ustanovení § 21 odst. 2 písm. a), § 21 odst. 7 a přílohy č. 7, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-16

Zveřejnění aktuality: 28. 01. 2022