Vyhláška o podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury ve Sbírce zákonů

Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, ze dne 17. 12. 2020 byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 239.

Účinnost vyhlášky: od 1. 1. 2021.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-583

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zveřejnění aktuality: 01. 01. 2021