Vyhláška o poplatcích za poskytování přístupu k ČSN ve Sbírce zákonů

Vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům, ze dne 17. 12. 2020 byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 235.

Účinnost vyhlášky: od 1. 1. 2021.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-571

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zveřejnění aktuality: 01. 01. 2021