Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 4. 2023 v částce 61 publikována vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Je účinné od 1. 5. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-114

Zveřejnění aktuality: 28. 04. 2023