Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 5. 5. 2022 v částce 54 publikována vyhláška č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů  podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy. Je účinné od 15. 5. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-110

Zveřejnění aktuality: 05. 05. 2022