Vyhláška, o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 7. 10. 2022 v částce 137 publikována vyhláška č. 295/2022 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-295

Zveřejnění aktuality: 07. 10. 2022