Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. 10. 2022 v částce 146 publikována vyhláška č. 316/2022 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření. Je účinné od  1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-316

Zveřejnění aktuality: 31. 10. 2022