Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Grünwaldské louky ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 27. 12. 2023 v částce 184 publikována vyhláška č. 391/2023 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Grünwaldské louky a vymezení konkrétních ochranných opatření. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-391

Zveřejnění aktuality: 27. 12. 2023