Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 27. 12. 2023 v částce 184 publikována vyhláška č. 390/2023 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero a vymezení konkrétních ochranných opatření. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-390

Zveřejnění aktuality: 27. 12. 2023