Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. 6. 2023 v částce 85 publikována vyhláška č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem. Je účinné od 17. 6. 2023

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-169

Zveřejnění aktuality: 16. 06. 2023