Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 29. 9. 2023 v částce 139 publikována vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023. Je účinné od 1. 10. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-299

Zveřejnění aktuality: 29. 09. 2023