Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024 ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 27. 12. 2023 v částce 186 publikována vyhláška č. 397/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-397

Zveřejnění aktuality: 27. 12. 2023