Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 14. 12. 2022 v částce 181 publikována vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-401

Zveřejnění aktuality: 14. 12. 2022