Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 11. 2023 v částce 158 publikována vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-341

Zveřejnění aktuality: 24. 11. 2023