Vyhláška o strategickém hlukovém mapování ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 18. 3. 2022 v částce 31 publikována vyhláška č. 55/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování. Je účinná od 19. 3. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-55

Zveřejnění aktuality: 18. 03. 2022