Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 8. 4. 2022 v částce 43 publikována vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech). Je účinné od 1. 5. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-79

Zveřejnění aktuality: 08. 04. 2022