Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 20. 2. 2024 v částce 32 publikována vyhláška č. 32/2024 Sb., o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu. Je účinná od 21. 2. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/32/

Zveřejnění aktuality: 20. 02. 2024