Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 6. 2023 v částce 93 publikována vyhláška č. 189/2023 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-189

Zveřejnění aktuality: 23. 06. 2023