Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 6. 2022 v částce 77 publikována vyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Je účinné od 1.7.2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-166

Zveřejnění aktuality: 24. 06. 2022