Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 30. 6. 2022 v částce 81 publikována vyhláška č. 173/2022 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-173

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2022