Vyhláška o změně sazby základní náhrady pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 27. 12. 2023 v částce 186 publikována vyhláška č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024. Je účinná od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-398

Zveřejnění aktuality: 27. 12. 2023