Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 30. 12. 2022 v částce 209 publikována vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Je účinná od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-467

Zveřejnění aktuality: 30. 12. 2022