Vyjádření ČKAIT k projednávání nového SZ v Hospodářském výboru PSP ČR 28. 4. 2021

Nový stavební zákon nesmí ohrozit kvalitu staveb, apeluje na poslance a senátory ČKAIT.
Mezi klíčové – a zatím nenaplněné požadavky ČKAIT – patří především nutnost uzákonit povinný dozor projektanta, který je nezbytnou podmínkou pro garanci kvality provádění staveb. 
Z důvodů požadavku na kvalitu, transparentní přípravu a posuzování staveb ČKAIT trvá na jednotném systému stavebních předpisů pro celou Českou republiku.

https://www.ckait.cz/vyjadreni-ckait-k-projednavani-noveho-sz-v-hospodarskem-vyboru-psp-cr-28-4-2021

Zveřejnění aktuality: 06. 05. 2021